Welkom op onze website

Via deze website wordt ons huidige productassortiment weergegeven, kun je een account aanmaken of kun je contact opnemen om bijvoorbeeld meer informatie over onze producten te krijgen. Je kunt je ook inschrijven voor onze nieuwsbrief zodat we je op de hoogte kunnen gehouden van alle actualiteiten rond onze producten en onze dienstverlening.

De bescherming van persoonsgegevens staat bij Knauf Insulation hoog in het vaandel. Via deze privacyverklaring informeren wij je over ons privacybeleid en over de manier waarop wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, verwerken en beschermen. De verwerking gebeurt in overeenstemming met de huidige privacywetgeving en de (toekomstige) Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zullen niet van dit privacybeleid afwijken, tenzij je ons daartoe uitdrukkelijk toestemming geeft. Binnen deze website verzamelen we alleen gegevens voor zover dit technisch noodzakelijk is. Deze gegevens worden onder geen beding doorverkocht of ter beschikking gesteld aan derden.

Verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens is:

Knauf Insulation B.V.
Florijnstraat 2, 4903 RM te Oosterhout
KvK-nummer: 20038161
E-mail: info.nl@knaufinsulation.com
Telefoon: +31 (0) 162 42 12 45

 Verzamelen van gegevens

Direct Marketing
Knauf Insulation zal jouw persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing en informatievoorziening over onze dienstverlening en producten die naar ons oordeel voor jou interessant zouden kunnen zijn. Dit doen wij op basis van jouw toestemming hiertoe, zoals wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, wanneer je een account aanmaakt of om klantenservice te kunnen bieden. Hierbij zullen we vragen om je voor- en achternaam, je e-mailadres, functie en bedrijfsnaam.

Wij maken ook gebruik van cookies om de functionaliteit van de website te waarborgen, om de kwaliteit en effectiviteit van onze website te meten en, indien je hiervoor toestemming verleent, je surfgedrag te analyseren.

Je bent niet verplicht om deze gegevens te verstrekken. Indien je daartoe niet bereid bent, dan kan dit ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld geen account kunt aanmaken op onze website, of dat onze klantenservice niet optimaal is.

Cookies

Wij maken ook gebruik van cookies om de functionaliteit van de website te waarborgen, om de kwaliteit en effectiviteit van onze website te meten en, indien je hiervoor toestemming verleent, je surfgedrag te analyseren.

Een cookie is een klein informatiebestand dat bij het eerste bezoek aan onze website door je webbrowser op (de harde schijf van) jouw computer of andere apparatuur wordt geplaatst. De cookies die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Zodra je onze website opnieuw bezoekt, wordt de informatie die in deze cookie is opgeslagen weer naar je webbrowser gestuurd. Je kunt via de instellingen van je webbrowser aangeven dat je cookies wilt weigeren of verwijderen. In dat geval is het mogelijk dat het gebruik van de website beperkt wordt. Wij gebruiken de volgende cookies: 


Lees ons cookie statement

Hotjar

Onze website gebruikt Hotjar. Met Hotjar kunnen we klantinteracties tijdens het browsen op onze website monitoren. Hotjar helpt ons om een betere ervaring en service aan onze webgebruikers te bieden en helpt ons bij het diagnosticeren van technische problemen en het analyseren van gebruikstrends. Het belangrijkste is dat door de diensten van Hotjar de functionaliteit van de Hotjar Enabled-site kan worden verbeterd, waardoor ze gebruikersvriendelijker, waardevoller en eenvoudiger te gebruiken voor eindgebruikers worden.
Je kunt ervoor zorgen dat Hotjar jouw informatie niet kan verzamelen wanneer je een Hotjar Enabled-site bezoekt door de Opt-out-pagina te selecteren en op ‘Hotjar uitschakelen’ te klikken of schakel in je browser de optie ‘Niet bijhouden’ (DNT) in. Neem voor meer informatie contact op met Hotjar Ltd op +1 (855) 464-6788 of per e-mail op support@hotjar.com.

Verwerking van persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden enkel ontvangen, verzameld en verwerkt door Knauf Insulation B.V. Deze persoonsgegevens worden enkel verwerkt op basis van jouw toestemming, uitvoering van een eventuele overeenkomst of op basis van een gerechtvaardigd belang.

Je persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Het versturen van onze nieuwsbrief, wanneer je je hiervoor inschrijft, om je op de hoogte te houden van de actualiteiten omtrent onze producten en diensten of nieuwe producten en diensten die naar ons oordeel voor jou interessant zouden kunnen zijn;
  • Het opnemen van contact, zoals het beantwoorden van vragen;

De persoonsgegevens, die door ons worden verzameld en verwerkt, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doeleinde waarvoor ze verwerkt worden. 

Nieuwsbrief

Je kunt je via onze website aanmelden voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt dan informatie over onze actualiteiten en over nieuwe producten. Je kunt voor deze nieuwsbrief altijd weer afmelden door te klikken op de afmeldingslink onderaan in elke nieuwsbrief. Je kunt je op elk later moment ook weer terug inschrijven via de website. Je ontvangt na inschrijving altijd nog een extra mail om te bevestigen dat je je aan wilde melden voor onze nieuwsbrief. Een zogenaamde dubbel opt-in. 

GEBRUIK VAN DE MAILCHIMP SERVICES

De nieuwsbrief wordt verstuurd via “MailChimp”, een platform voor de verzending van nieuwsbrieven van de Amerikaanse leverancier genaamd Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE # 5000, Atlanta, GA 30308, VS.
De e-mailadressen van onze nieuwsbriefontvangers, evenals hun andere gegevens die worden beschreven in het kader van deze informatie, worden opgeslagen op MailChimp-servers in de VS. MailChimp gebruikt deze informatie voor het verzenden en analyseren van de nieuwsbrieven namens Knauf Insulation B.V. Bovendien kunnen deze gegevens volgens MailChimp worden gebruikt voor het optimaliseren of verbeteren van hun eigen diensten, waaronder de technische optimalisatie van de verzending en presentatie van de nieuwsbrief, of voor economische doeleinden om te bepalen uit welke landen de ontvangers komen. MailChimp maakt echter geen gebruik van de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers om persoonlijk contact met hen op te nemen of om informatie door te geven aan derden.

We vertrouwen op de betrouwbaarheid, IT en databeveiliging van MailChimp. MailChimp is gecertificeerd volgens de ‘Privacy Shield’-overeenkomst tussen de VS en de EU en is daardoor verplicht zich te houden aan de Europese richtlijnen voor gegevensbescherming. Verder hebben we een “Data-Processing Agreement” afgesloten met MailChimp. In deze overeenkomst verbindt MailChimp zich ertoe de gegevens van onze gebruikers te beschermen, de gegevens uitsluitend in overeenstemming met de privacyregels voor gegevens te verwerken en niet door te geven aan derden. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen we je graag naar het Privacy Statement van MailChimp.

 

GEBRUIK VAN SOCIAL PLUGINS

Facebook


Onze website gebruikt de social share-functie (“plug-ins”) van het sociale netwerk Facebook.com dat in beheer is bij Facebook Inc., Palo Alto, VS (“Facebook”). Deze plug-ins herken je aan het Facebook-logo.

Als je onze website bezoekt, dan worden deze in eerste instantie gedeactiveerd. De plug-ins worden alleen geactiveerd wanneer je op de knop drukt. Bij deze activering wordt een link naar Facebook gemaakt en geef je toestemming om je gegevens naar Facebook te verzenden. Als je bent aangemeld bij Facebook, dan kan Facebook dit bezoek aan jouw account koppelen. Als je op de betreffende knop drukt, wordt de bijbehorende informatie rechtstreeks 
door je browser naar Facebook verzonden en binnen Facebook verwerkt.

Voor informatie over de omvang en het doel van gegevensverzameling, de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Facebook, evenals de rechten en de instellingen die je kunt configureren om je privacy te beschermen, verwijzen we je graag naar het Facebook-privacy statement .

Als je niet wilt dat Facebook via onze website gegevens over jou verzamelt, dan moet je je bij Facebook afmelden voordat je onze site bezoekt.

 YouTube

Onze website maakt gebruik van het YouTube-videoplatform, dat wordt beheerd door YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, VS. YouTube is een platform waarmee het mogelijk is om audio- en videobestanden af te spelen.

Wanneer je een pagina op onze website opent, dan brengt de geïntegreerde YouTube-speler een verbinding 
met YouTube tot stand om de technische overdracht van het video- of audiobestand te garanderen. Als deze verbinding met YouTube in stand wordt gebracht, dan worden de gegevens overgedragen naar YouTube.

Voor informatie over de omvang en het doel van gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door YoutTube, evenals de rechten en de instellingen die je kunt configureren om je privacy te beschermen, verwijzen we je graag naar het YouTube Privacy Statement .

Gebruik van Google Maps
 

Deze website gebruikt Google Maps voor het weergeven van kaarten. Google Maps wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Door het gebruik van deze website, ga je ermee akkoord dat de automatisch gegenereerde gegevens en de gegevens die je hebt ingevoerd, kunnen worden verzameld, verwerkt en gebruikt door Google, een van haar vertegenwoordigers of externe leveranciers.
Meer details over dit beleid van Google zijn te vinden in de servicevoorwaarden van Google en het Privacybeleid van Google.

Beveiligings- en opslagmaatregelen

Knauf Insulation neemt de bescherming van jouw gegevens serieus een neemt passende maatregelen om misbruik, verlies en onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daarnaast heeft het door ons ingeschakelde ICT bedrijf passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het benodigde beveiligingsniveau van de persoonsgegevens te waarborgen.  Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan contact op met onze klantenservice via info.nl@knaufinsulation.com.

Jouw rechten ten aanzien van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van de hiervoor omschreven doeleinden. Ten aanzien van deze verwerking kun je de volgende rechten uitoefenen, door je verzoek hiertoe te richten aan info.nl@knaufinsulation.com, of door je verzoek te verzenden via het contactformulier op onze website:

– recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van je persoonsgegevens, en het recht op inzage van je persoonsgegevens zoals deze door ons worden verwerkt.

– recht om de bij ons beschikbare persoonsgegevens te corrigeren of – indien de gegevens onvolledig zijn – deze aan te vullen, rekening houdende met het doeleinde van de verwerking.

-recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen, bijvoorbeeld als deze gegevens niet langer nodig zijn voor het doeleinde waarvoor zij zijn verzameld.

-recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens, indien a) je persoonsgegevens niet juist zijn, b) de verwerking onrechtmatig is, c) je jouw persoonsgegevens nodig hebt ten behoeve van een rechtsvordering of d) je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en er een belangenafweging loopt.

– recht op gegevensoverdraagbaarheid, om de door jou verstrekte persoonsgegevens in een elektronisch bestand te verkrijgen, en om deze (eventueel door ons, indien dit technisch mogelijk is) aan een ander over te dragen.

– recht op bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens wegens met jouw specifieke situatie verband houdende redenen. Je hebt daarnaast het recht op bezwaar tegen verwerking ten behoeve van aan jou gerichte marketing.

Na ontvangst van je verzoek, zullen wij je via e-mail zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen één maand, informeren of aan dit verzoek zal worden voldaan. Indien je verzoek wordt geweigerd, zullen wij de redenen hiervoor schriftelijk (per e-mail) mededelen.

Indien je verzoek wordt afgewezen, zullen wij de redenen voor deze afwijzing schriftelijk (per e-mail) aan je mededelen. Indien je bezwaar hebt tegen deze afwijzing, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, of een verzoekschriftprocedure starten bij de rechter.

Indien je toestemming hebt gegeven voor de verwerking, kun je daarnaast te allen tijde je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens intrekken. Wij zullen dan de verwerking die is gebaseerd op jouw toestemming staken. Dit laat echter de verwerking op basis van de toestemming vóór deze intrekking, onverlet.

Wijziging privacy statement

Wij kunnen op elk moment ons privacybeleid wijzigen, en zullen deze wijzigingen en ons meest recente privacy statement op onze website www.knaufinsulation.nl publiceren. Jouw persoonsgegevens worden alleen verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid dat gold ten tijde van het verzamelen van deze persoonsgegevens.

Knauf Insulation B.V.
Florijnstraat 2
4903 RM Oosterhout
Tel: 0162 421 245
info.nl@knaufinsulation.com

Volg ons op LinkedIn